Tuyên truyền các sự kiện: Lễ công nhận bảo vật quốc gia xe Tăng T59 số hiệu 377; Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Đăk Tô lần thứ IV năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Đăk Tô -Tân Cảnh

Tuyên truyền các sự kiện: Lễ công nhận bảo vật quốc gia xe Tăng T59 số hiệu 377; Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Đăk Tô lần thứ IV năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Đăk Tô -Tân Cảnh (có Văn bản tuyên truyền kèm theo)

Thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” thuộc nội dung chỉ số PCI

Thực hiện Văn bản số 227/TTr-NV3, ngày 27/3/2023 của Thanh tra tỉnh về việc phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” thuộc nội dung chỉ số PCI.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông đăng nội dung như sau:- Tiếp ...

Triển khai công tác tư pháp năm 2023

Ngày 06/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 14/KH-SNN, Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2023 đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở nhằm thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND, ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 67
Hôm qua : 749
Năm 2023 : 239.494
Năm trước : 189.952
Tổng số : 530.004