DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ NN&PTNT TỈNH KON TUM

TTTên đơn vị/cá nhânĐiện thoại cơ quanDi động
1Lãnh đạo Sở  
 Giám đốc Sở: Nguyễn Tấn Liêm2603864260903594017
 Phó giám đốc Sở: Trần Văn Chương2603864584905948445
 Phó giám đốc Sở: Văn Tất Cường2603861181913488743
 Phó giám đốc Sở: Huỳnh Văn Liêm2603912096966111259
 Văn phòng Sở  
 Phạm Xuân Khanh: Chánh Văn phòng2603861427967005399
 Phạm Quang Thành: Phó Chánh Văn phòng2603915690931603123
 Bùi Đức Trung: Phó Chánh Văn phòng2603915690973014777
  Văn thư Sở Nông nghiệp - PTNT0260 3862516FAX: 0260 3864994
 Phòng Kế hoạch - Tài chính  
 Trần Việt Cường- Trưởng phòng2603864833905075071
 Bùi Hành Quân - Phó Trưởng phòng2603864833905565853
 Nguyễn Quang Hòa -Phó Trưởng phòng2603912257989824050
 Trần Văn Cao Sơn  -Phó Trưởng phòng2603864833935007375
 Thanh tra Sở2603861160 
 Nguyễn Đăng Hay - Chánh thanh tra2603861160987287503
 Lê Hữu Vinh- Phó chánh Thanh tra2603861160914073257
 Đoàn Hữu Hòa - Phó chánh Thanh tra2603861160905443366
 Phòng Quản lý công trình2603918454 
 Đặng Hải Triều -Trưởng phòng2603918454903596181
 Trần Ngọc Đức - Phó trưởng phòng2603918454914049762
 Phòng Thủy sản2603914707 
 Phạm Quốc Long- Trưởng phòng2603914707949452268
 Y Lập - Phó trưởng phòng2603914707979050827
 Phòng Tổ chức - Cán bộ2603863864 
 Nguyễn Quang Thạch- Trưởng phòng2603917818942357579
 Ưng Văn Thanh- Phó trưởng phòng2603863864905339520
 Đỗ Thị Bích Trâm Phó trưởng phòng2603863864982889189
2Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS 02603 861164
 Huỳnh Văn Liêm - Chi cục Trưởng 932526797
 Nguyễn Văn Lương - Phó chi cục Trưởng 905861343
3Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật2603862465 
 Vũ Văn Đãn-  Phó Chi cục trưởng 913433479
4Chi Cục  Chăn nuôi và Thú Y 02603 861314Fax: 02603 861314
 Phạm Ngọc Hiếu - Chi cục trưởng 905326538
 Đoàn Thanh Mai- Phó Chi cục Trưởng 914073509
 Đoàn Bá Quyết-Phó Chi cục Trưởng 905045669
5Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão02603 864585Fax: 0603 864585 hoặc 0603 911050
 Trần văn Lực -Phó Chi cục Trưởng 903537889
6Chi cục Phát triển nông thôn Fax: 0603 862 608
 Đặng Văn Tuấn - Chi cục Trưởng 913442140
7Văn phòng Nông thôn mới2603918566 
 Trần Văn Chương - Chánh Văn phòng2603864584905948445
 Trinh Văn Sơn- Phó chánh VP2603918566968176845
8Chi Cục Kiểm Lâm 2603862520Fax: 0603 862 520
 Nguyễn Tấn Liêm - Chi cục Trưởng 966111259
 Nguyễn Hoài Tâm - Phó Chi cục Trưởng 914084510
 Nguyễn Văn Tiến-Phó Chi cục Trưởng 975320707
 Nguyễn Văn Nam-Phó Chi cục Trưởng 903522117
9Văn phòng BCH các vấn đề cấp bách  về QLBVR và PCCCR tỉnh 2603863887
10Văn Phòng TT Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh'02603 86388702603 863887
11TT giống Cây trồng, vật nuôi, thủy sản Fax: 02603 861751
 Nguyễn Văn Năm - Giám đốc 905237972
 Nguyễn Đình Chức - Phó Giám đốc 903592346
12Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến Ngư  02603 861751Fax:02603 866 868
 Đoàn năng Rường - Giám đốc 913455140
 Trần Công Lẫm- Phó giám đốc 905743117
13Trung tâm nước sạch và VSMTNT 02603 862890 02603 862890
 Đặng Trần Huân - Giám đốc 905184522
 Hồ Hải Hưng - Phó giám đốc 985780008
14BQL DA Phát triển lâm nghiệp (FLICTCH) Fax: 02603 861 604
15BQL DA Phát triển nông thôn tổng hợp02603 861598FAX: 02603 861598
 Hoàng Văn Thuận - Giám đốc 905881269
 Lê Văn Lễ- Phó giám đốc 905178134
 Tô Văn Bình - Phó giám đốc 974637536
16BQL Bảo vệ và quản lý TH các hệ STR (KfW10)26039585762603958576
 Đặng Hiếu Trung - giám đốc 913155089
 Hồ Thị Quý Phi- Phó giám đốc 903511827
17BQL Rừng phòng hộ  Đăk GLei 2606290126
 Nguyễn Viết Tuân - Phó trưởng ban 987443977
 Lê Thanh Giảng- Phó trưởng ban 984082042
 Nguyễn Trọng Nhất - PhóTrưởng ban 973388777
18BQL rừng phòng hộ Đăk Ang Fax: 02603 881176
 Lê Ngọc bảo - Phó trưởng ban 914199159
19BQL rừng phòng hộ Thạch Nham 02603 508 379
 Chu Thị Phiến - Trưởng ban 982577787
 Phan Quốc Vũ - Phó trưởng ban 983134067
 Phạm Ngọc Vinh - Phó trưởng ban 983347787
20BQL rừng phòng hộ Đăk Nhoong 02603 2212216
 Trưởng ban: Hồ Tấn Hoàng 909090059
21Ban quản lý rừng phòng hộ ĐăkBlô 02606 290 117
 Lê Viết Bảy - Trưởng ban 986512116
22BQL RPH Đăk Hà  
 Nguyễn Văn Nhẫn - Trưởng ban 928237799
 Phan Văn Tân - Phó trưởng ban 0905670889 
23VQG Chư Mom Ray 02603 8210289
 Võ Sỹ Chung - Giám đốc 1652089999
24BQL Khu BTTN Ngọc Linh 02603 833 707
  Đinh Ngọc Thanh- TRưởng ban 905281254
 Hồ Thanh Vương - Phó trưởng ban 905234469
25Ban QLRPH Tu MơRông   
 Trần văn Tuất- Trưởng ban 905112686
 Nguyễn Văn Tuyển - Phó trưởng ban  935245889
26Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy  Fax: 02603 825 109
  Trần Ngọc Trường Thịnh- Trưởng ban 905025992
 Lê Tiến Chinh - Phó trưởng ban 905217645
27Ban quản lý rừng Đặc dụng Đăk Uy 2603822162
 Lương Văn Phường -Trưởng Ban 914157909
28Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăkglei Fax: 02603 834 241
 Giám đốc: Phan Ấn Quốc- Giám đốc 905055799
29Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi  Fax: 02603 832 132
 Phạm Hữu Đức- Giám đốc 903531456
30Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy 02603 821 122
 Nguyễn Văn Tuyên - GĐ 905178954
31Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô Fax: 02603 831 463
 Nguyễn Thành Chung- Giám đốc 968155665
32Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy  Fax: 02603 825 104
    
33Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Konplong FAX: 02603 848169
 Vũ văn Bắc -Giám đốc 973338333
34Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp IAH'Drai 2603911403
 Ngô Văn Hải - Giám đôc 905178119
35Ban quản lý  KT các CT Thủy Lợi Fax: 02603 917848
 Nguyễn Văn Tứ- GIám đốc 914033439
36Ban quản lý dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh 26062500082606250007
 Trần Văn Chương - Giám đốc2603864584905948445
 Dương Thị Thanh Lương- Phó giám đốc2606250008914167169