A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 10/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2018.

Theo đó, Quy chế quy định việc áp dụng đối với các sở, ban, ngành của tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thì truy cập vào địa chỉ: dichvucong.kontum.gov.vn hoặc đường dẫn liên kết (link) trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum có liên quan đến lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến đó để tìm hiểu thông tin hướng dẫn và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên phải đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ; đăng nhập hệ thống để theo dõi tiến hành giải quyết, trạng thái hồ sơ, đồng thời bổ sung hồ sơ (nếu có) và thông tin phản hồi từ các cơ quan có cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối với nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3: Mẫu đơn, tờ khai điền theo mẫu, giấy tờ kèm theo, được chụp hoặc quét (scanner) từ bản chính (không phải bản chứng thực) và chia thành từng tập tin (file) riêng biệt, gửi trực tuyến bằng tài khoản đã đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khi đến cơ quan nhận kết quả tổ chức, cá nhân sẽ ký mẫu đơn, tờ khai và đối chiếu giấy tờ có liên quan đã gửi trực tuyến với bản gốc.

Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Được thanh toán trực tiếp tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Thời điểm thanh toán phí, lệ phí theo quy định tại bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum công bố.

Đối với nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4: Mẫu đơn, giấy tờ kèm theo thực hiện gửi như mức độ 3 nhưng phải sử dụng chữ ký số; nếu chưa sử dụng chữ ký số thì ngoài việc gửi trực tuyến như mức độ 3 phải gửi kèm qua bưu điện (có ghi mã hồ sơ và hồ sơ có chứng thực của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền).

Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được thực hiện một trong các hình thức: Thực hiện thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước của tỉnh; hoặc nộp phí, lệ phí tại bưu điện xã, phường, thị trấn hoặc quan dịch vụ bưu chính đến tài khoản của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đó. Thời điểm thanh toán phí, lệ phí theo quy định tại bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum công bố.

Việc trả kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; còn trả kết quả mức độ 4 được thực hiện một trong các hình thức như: Gửi trực tuyến, trực tiếp hoặc bảo đảm qua đường bưu điện đến các tổ chức, cá nhân ký nhận.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp phí, lệ phí (nếu có) nhưng cơ quan thực hiện thủ tục hành chính không thực hiện dịch vụ thì cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đó có trách nhiệm hoàn trả phí, lệ phí mà tổ chức, cá nhân đã nộp; ngược lại, cơ quan đã giải quyết nhưng người yêu cầu không nhận kết quả thì không được quyền yêu cầu hoàn trả lại phí, lệ phí đã nộp (trừ trường hợp pháp luật quy định khác)./.

Bùi Đức Trung


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 551
Hôm qua : 548
Năm 2024 : 131.312
Năm trước : 296.797
Tổng số : 718.619