Chương trình hành động Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Mục tiêu của Chương trình là triển khai thực hiệu quả chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên cơ sở Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 491
Hôm nay : 232
Hôm qua : 869
Năm 2023 : 282.469
Năm trước : 189.952
Tổng số : 572.979