Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

TIN MỚI

 TIN HOẠT ĐỘNG

4:45 CH | 28/10/2019

Trong 2 ngày (28-29/10), Khối thi đua các cơ quan tham mưu và quản lý Nhà nước kinh tế kỹ thuật do Sở Giao thông vận tải làm khối trưởng đã tổ chức thi đấu các môn thể thao như bóng đá mini, bóng bàn, kéo co cho công chức, viên chức và người lao động trong Khối.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

3:34 CH | 25/10/2019

Ngày 21/10, tại TP Kon Tum, diễn ra Hội nghị thường niên năm 2019 do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum tổ chức; đồng chủ trì, đồng chí Phạm Xuân Khanh  -  PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Phết Tha Nông Sắc - Khăm Phun Vông, PGĐ Sở Nông Lâm tỉnh Attapeu, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

7:34 SA | 16/10/2019

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND, về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

 PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

3:58 CH | 30/07/2019

Ngày 18/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND, quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2019.

  HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

9:57 SA | 29/11/2018

Ngày 05/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT, về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và Quyết định số 4428/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2018, về việc ban hành Quy trình tái canh cà phê chè.

  THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

9:55 SA | 13/02/2019

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-SNN-VP ngày 28/01/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) của Sở năm 2019, với những nội dung trọng tâm sauTHÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

LƯỢT TRUY CẬP
84.365