Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

TIN MỚI

 TIN HOẠT ĐỘNG

10:42 SA | 22/01/2020

Sáng 16/01 tham gia cùng Đoàn công tác do đồng chí KRing Ba- UVBTVTU, PCT HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có đồng chí Nguyễn Tấn Liêm - Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đến thăm, tặng quà các đơn vị trên địa bàn huyện Đăk Glei nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

10:10 SA | 22/01/2020

Ngày 20/01, Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM năm 2019 của tỉnh do PGĐ Sở Nông nghiệp - PTNT Trần Văn Chương làm Trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định các tiêu chí đạt chuẩn NTM năm 2019 của xã Vinh Quang, TP Kon Tum.

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

8:51 SA | 18/12/2019

Ngày 17/12/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình số 2384/CTr-SNN-TTra, Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.

 PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

3:58 CH | 30/07/2019

Ngày 18/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND, quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2019.

  HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

9:57 SA | 29/11/2018

Ngày 05/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT, về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và Quyết định số 4428/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2018, về việc ban hành Quy trình tái canh cà phê chè.

  THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

9:55 SA | 13/02/2019

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-SNN-VP ngày 28/01/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) của Sở năm 2019, với những nội dung trọng tâm sauTHÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

LƯỢT TRUY CẬP
84.365