Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

TIN MỚI

 TIN HOẠT ĐỘNG

3:02 CH | 27/02/2019

Ngày 26/02, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với VNPT Kon Tum tổ chức 4 lớp tập huấn triển khai thử nghiệm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT ioffice; tham dự có đồng chí Văn Tất Cường - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hơn 200 công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

2:56 CH | 01/03/2019

Trong 02 ngày (25-26/01), Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 của UBND tỉnh do đồng chí Trần Văn Chương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG TP Kon Tum, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Đăk Năng để thẩm định các tiêu chí đạt chuẩn NTM năm 2018 của xã Đăk Năng.

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

9:55 SA | 13/02/2019

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-SNN-VP ngày 28/01/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) của Sở năm 2019, với những nội dung trọng tâm sau

 PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

8:43 SA | 02/08/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 2102/UBND-NC ngày 30/7/2018, về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. 

Tổ biên tập Trang thông tin điện tử của Sở liên kết đường link đến Cổng thông tin điện tử Cơ sở quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật để công chức, viên chức và người lao động thuận tiện theo dõi, nghiên cứu 07 Luật, 08 Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ hợp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

  HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

9:57 SA | 29/11/2018

Ngày 05/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT, về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và Quyết định số 4428/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2018, về việc ban hành Quy trình tái canh cà phê chè.

  THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

9:55 SA | 13/02/2019

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-SNN-VP ngày 28/01/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) của Sở năm 2019, với những nội dung trọng tâm sauTHÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

LƯỢT TRUY CẬP
84.365