Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

 

TIN MỚI

 TIN HOẠT ĐỘNG

7:22 SA | 25/11/2020

Sáng 20/11, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện tháng11 và triển khai nhiệm vụ tháng cuối cùng năm 2020. Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Tấn Liêm – TUV, Quyền Giám đốc Sở.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

2:21 CH | 25/11/2020

 

 

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

3:14 CH | 24/11/2020

Ngày 23/11, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum hanh hành Quyết định số 805 /QĐ-UBND, Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

2:27 CH | 30/10/2020

Trước mùa khô hàng năm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư sống gần rừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

  HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

3:30 CH | 07/05/2020

Ngày 19/5/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm cho cây trồng phục vụ cơ cấu ngành thủy lợi, theo đó đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 6.451 ha cây trồng cạn áp dụng biện pháp tưới nước tiên tiến.

  THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

10:06 SA | 24/02/2020

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 191/KH-UBND, ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 21/01/2020 về Hoạt động thông tin đối ngoại của Sở năm 2020, với những nội dung trọng tâm sau:Website liên Kết

LƯỢT TRUY CẬP
10.001