Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

TIN MỚI

 TIN HOẠT ĐỘNG

1:56 CH | 03/06/2019

Chiều ngày 31/5, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khối Văn phòng Sở tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi và nhi đồng đạt thành tích học tập năm học 2018-2019 nhân ngày Quốc Tế thiếu nhi (01/6).

 TIN CHUYÊN NGÀNH

4:08 CH | 17/06/2019

Trong thời gian qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Chương trình VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng các chương trình để quảng bá các sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Kon Tum đến người tiêu dùng trong cả nước biết, lựa chọn.

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

9:33 SA | 14/05/2019

Ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

7:52 SA | 29/05/2019

Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND, về việc quy định giá cụ thể sản phẩm; dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2019 và thay thế Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

9:57 SA | 29/11/2018

Ngày 05/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT, về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và Quyết định số 4428/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2018, về việc ban hành Quy trình tái canh cà phê chè.

  THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

9:55 SA | 13/02/2019

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-SNN-VP ngày 28/01/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) của Sở năm 2019, với những nội dung trọng tâm sauTHÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

LƯỢT TRUY CẬP
84.365