Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

TIN MỚI

 TIN HOẠT ĐỘNG

8:14 SA | 11/02/2020

Sáng 07/2, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020; tham dự và chủ trì đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

5:00 CH | 20/02/2020

Sáng 20/02, tại Vinh Quang, TP Kon Tum tổ chức Lễ công bố và đón nhận bằng công nhận xã Vinh Quang đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019. TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Tấn Liêm - Chánh Văn phòng ĐPCT MTQG xây dựng NTM tỉnh - Q. GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tham dự Lễ công nhận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, thành phố, xã và nhân dân.

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1:56 CH | 10/02/2020

Ngày 10/02/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 11/KH-SNN triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

 PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

3:43 CH | 19/02/2020

Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/ 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và thay thế Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12.

  HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

9:57 SA | 29/11/2018

Ngày 05/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT, về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và Quyết định số 4428/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2018, về việc ban hành Quy trình tái canh cà phê chè.

  THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

9:55 SA | 13/02/2019

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-SNN-VP ngày 28/01/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) của Sở năm 2019, với những nội dung trọng tâm sauTHÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

LƯỢT TRUY CẬP
84.365