Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

TIN MỚI

 TIN HOẠT ĐỘNG

4:51 CH | 17/05/2018

Ngày 11/5/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND, Về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum; theo đó đã sửa đổi, bổ sung, thay thế 05 TTHC, bãi bỏ 03 TTHC và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

4:23 CH | 10/05/2018

Ngày 08/5, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Trần Văn Chương, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Pờ Ê, huyện Kon Plong về tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới. Tham gia cùng làm việc có đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Kon Plông và Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã.

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

4:39 CH | 27/04/2018

Ngày 23/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND, Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, và có hiệu lực kể từ ngày 02/5/2018; thay thế cho các Quyết định: Sô 175/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 và số 504/QĐ-UBND ngày 12/7/2013.

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT

3:04 CH | 17/08/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017 và thay thế các Nghị định: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Nội dung chi tiết của Nghị định được đăng tải tại đây

  PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  TIẾP CẬN THÔNG TINWebsite liên Kết