Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

TIN MỚI

 TIN HOẠT ĐỘNG

8:49 SA | 18/01/2019

Thực hiện Chỉ thị s 01/CT-UBND, ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, để đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn cũng như an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-SNN-VP ngày 18/01/2019 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

 TIN CHUYÊN NGÀNH

9:59 SA | 15/01/2019

Từ ngày 09-10/01, Đoàn thẩm định các tiêu chí Nông thôn mới của UBND tỉnh do Trần Văn Chương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Kon Rẫy, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Tân Lập để thẩm định các tiêu chí đạt chuẩn NTM năm 2018 của xã Tân Lập.

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

8:49 SA | 18/01/2019

Thực hiện Chỉ thị s 01/CT-UBND, ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, để đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn cũng như an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-SNN-VP ngày 18/01/2019 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

 PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

8:43 SA | 02/08/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 2102/UBND-NC ngày 30/7/2018, về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. 

Tổ biên tập Trang thông tin điện tử của Sở liên kết đường link đến Cổng thông tin điện tử Cơ sở quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật để công chức, viên chức và người lao động thuận tiện theo dõi, nghiên cứu 07 Luật, 08 Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ hợp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

  HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

9:57 SA | 29/11/2018

Ngày 05/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT, về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và Quyết định số 4428/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2018, về việc ban hành Quy trình tái canh cà phê chè.

  THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

2:29 CH | 22/02/2018

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018Website liên Kết

LƯỢT TRUY CẬP
84.365