Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

TIN MỚI

 TIN HOẠT ĐỘNG

10:46 SA | 11/07/2018

Ngày 03/7, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Trần Văn Chương - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tình hình bệnh chổi rồng gây hại trên cây sắn tại các xã, thị trấn thuộc huyện Đăk Tô; tham gia cùng đoàn có đồng chí Ngô Văn Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô và các cơ quan chuyên môn của huyện.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

11:09 SA | 13/07/2018

Sáng ngày 05/7 lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Trần Văn Chương - PGĐ Sở đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất nông, lâm nghiệp tại các tỉnh Tây nguyên do đồng chí Lê Văn Lịch - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn.

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

4:39 CH | 27/04/2018

Ngày 23/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND, Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, và có hiệu lực kể từ ngày 02/5/2018; thay thế cho các Quyết định: Sô 175/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 và số 504/QĐ-UBND ngày 12/7/2013.

 PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

7:59 SA | 25/06/2018

 

  HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

3:08 CH | 28/11/2017

Ngày 27/11/2017, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐQCDC, về việc phân công công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây.

  THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

2:29 CH | 22/02/2018

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

LƯỢT TRUY CẬP
84.365