Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

TIN MỚI

 TIN HOẠT ĐỘNG

7:44 CH | 23/05/2020

Chiều 22/5 tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ khai mạc kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; tham dự có đ/c Nguyễn Thành Trung - PGĐ Sở Nội vụ, đ/c Trần Văn Chương – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT,… và hơn 100 thí sinh tham gia xét tuyển trong 02 ngày (23 và 24/5/2020).

 TIN CHUYÊN NGÀNH

2:12 CH | 13/03/2020

Chiều 12/3, tại Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp thẩm định bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ chứa nước Đăk Kít xã Đăk Môn - huyện Đăk Glei và bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ chứa nước Đăk Trít xã Đăk La - huyện Đăk Hà. Tham dự có đại diện các sở, ngành và địa phương có liên quan; chủ trì đồng chí PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT - Văn Tất Cường.

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

3:04 CH | 07/05/2020

Ngày 07/5, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

3:11 CH | 18/05/2020

Ngày 18/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1707/UBND-KGVX, về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải toàn bộ nội dung để công chức, viên chức và người lao động trong ngành biết, nghiên cứu.

  HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

3:30 CH | 07/05/2020

Ngày 19/5/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm cho cây trồng phục vụ cơ cấu ngành thủy lợi, theo đó đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 6.451 ha cây trồng cạn áp dụng biện pháp tưới nước tiên tiến.

  THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

10:06 SA | 24/02/2020

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 191/KH-UBND, ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 21/01/2020 về Hoạt động thông tin đối ngoại của Sở năm 2020, với những nội dung trọng tâm sau:THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

LƯỢT TRUY CẬP
10.001