Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

 

TIN MỚI

 TIN HOẠT ĐỘNG

2:59 CH | 08/07/2020

Sáng 3/7, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất chanh leo bền vững; dự và chủ trì đồng chí Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

4:20 CH | 12/06/2020

Sáng 11/6 tại xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy tổ chức Lễ công bố xã Đăk Tờ Lung được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019.

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

8:38 SA | 22/06/2020

Ngày 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND, Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

8:26 SA | 17/06/2020

Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên kết đường link về Hội sách trực tuyến để công chức, viên chức và người lao động trong ngành biết, nghiên cứu. 

  HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

3:30 CH | 07/05/2020

Ngày 19/5/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm cho cây trồng phục vụ cơ cấu ngành thủy lợi, theo đó đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 6.451 ha cây trồng cạn áp dụng biện pháp tưới nước tiên tiến.

  THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

10:06 SA | 24/02/2020

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 191/KH-UBND, ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch số 07/KH-SNN ngày 21/01/2020 về Hoạt động thông tin đối ngoại của Sở năm 2020, với những nội dung trọng tâm sau:THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết

LƯỢT TRUY CẬP
10.001