A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh ban hành Văn bản số 1397/TCT-NC yêu cầu các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các huyện, thành phố tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tập trung thực hiện số hóa thủ tục hành chính và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp.
Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06 và và 29 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.
Kiểm tra, đánh giá và rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh gửi về Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh để tổng hợp, báo cáo Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ giải đáp, hướng dẫn.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh.
Chi tiết Văn bản xem tại đây!
 
Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng

Nguồn:https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/47584/Tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-De-an-06-tren-dia-ban-tinh.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 10
Hôm qua : 506
Năm 2024 : 66.739
Năm trước : 296.797
Tổng số : 654.046