A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Công văn số 346/CĐVC ngày 12/7/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh, về việc triển khai một số nhiệm vụ và công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2022. Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động một số nội dung cụ thể như sau:
1. Chuyển tải các nội dung của Nghị quyết số17/2022/UBTVQH15 ngày  23 tháng 3 năm 2022, về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng  lao động đến toàn thể công chức và người lao động trong tổ biết và hiểu đúng theo quy định của pháp luật; phối hợp với các đoàn thể liên quan theo dõi việc thực hiện các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các biểu hiện sức khỏe của công chức, người lao động trong tổ, đề xuất thời gian khám chữa bệnh của đoàn viên (nếu có).
2. Tích cực vận động đoàn viên thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; gương mẫu, tự giác chấp hành việc không được uống rượu, bia  hoặc các loại đồ uống có nồng độ cồn tương đương ngay trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực (Công văn số 1829/UBND-HTKT ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).
3. Tuyền truyền, vận động đoàn viên và người lao động tham gia tiêm chủng đẩy đủ, kịp thời vắc xin Covid-19 mũi 3, mũi 4.
4. Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022, thời gian từ nay đến ngày 05/9/2022 (Nội dung chi tiết Cuộc thi theo Công văn  số 4454/TLĐ-TG  ngày 30/6/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).
5. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền về nội dung tác phẩm“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và  con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đoàn viên, người  lao động nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; hướng dẫn, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  (khóa XII); Kết luận số 01- KL/TW ngày18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận  số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng,  chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị  số  05-CT/TU,  ngày 24/02/2021  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thê chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,  cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu sổ vươn lên thoát nghèo bền vững” phù hợp với nhiệm vụ, đối tượng của Công đoàn trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022,  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyên, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh.
6. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tại Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 07/9/2021 và phải  “Đổi mới tổ chức và hoạt động  Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; Xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” gắn  với phong trào “Toàn dân đoàn kêt xây dựng đời  sống văn hóa” giai đoạn  2021-2026 theo Quyết định 2214/QĐ-TTg, ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ, ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Viêt Nam; Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động; phổ biến, quán triệt trong đoàn viên, người lao động về thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Lào (“Triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao  Việt Nam -Lào năm 2022” theo Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 28/02/2022 của Ban Bí thư).
7. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm và chào mừng những ngày lễ,  sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và các ngành, địa phương trong 6 tháng cuối năm 2022 một cách khoa học, đúng quy định, trang trọng và hiệu quả.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 348
Hôm qua : 461
Năm 2024 : 128.867
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.174