Sáng 18/8, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt I - năm 2022.Đồng chí Y Hằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng ...