A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2022

Căn cứ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và Kế hoạch số 370/KH-UBND, ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-SNN về Công tác thông tin đối ngoại năm 2022.
Mục đích của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác về các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các chính sách, tiềm năng, thế mạnh và thách thức của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, góp phần thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế trên một số lĩnh vực trọng tâm của ngành và của tỉnh Kon Tum.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở NNPTNT Kon Tum với Công ty CP Tập đoàn Charm Group và Công ty CP Tập đoàn XNK trái cây Chánh Thu, tháng 11/2021
Kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ như công tác chỉ đạo, quán triệt, củng cố nhân sự làm công tác thông tin đối ngoại; tăng cường các hoạt động trên Các Trang Thông tin điện tử của: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh với các nội dung chủ yếu sau:
Tăng cường  theo  dõi,  tổng  hợp thông tin báo chí trong và ngoài nước, thông tin trên mạng xã hội về tình hình của tỉnh. Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam, của tỉnh, của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2022; thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN; triển khai các nhiệm vụ tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại với Lào, Campuchia
Cập nhật tin, bài về công tác đối ngoại, các hoạt động hợp tác quốc tế về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong nước và quốc tế.
Tăng cường  thông  tin,  giới  thiệu,  quảng  bá  hình ảnh  về con người, sản xuất, tiềm năng phát triển  ngành  và  các sản  phẩm đặc trưng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các hoạt động ngoại giao, đối ngoại nhân dân, xúc  tiến đầu tư thương mại trong nông nghiệp (kết nối, tiêu thụ sản phẩm v.v..)..
Giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của ngành nhằm tăng cường hợp tác quốc tế như: Bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Quản lý rủi ro thiên tai, Nông nghiệp công nghệ cao, Phát triển cộng đồng, Phát triển lâm nghiệp bền vững v.v…
 Ngoài ra, Kế hoạch tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ khác về thông tin đối ngoại trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và thực hiện tốt việc trao đổi thông tin trong các dự án, kế hoạch hợp tác có yếu tố nước ngoài.
Phạm Quang Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 316
Hôm qua : 439
Năm 2024 : 132.589
Năm trước : 296.797
Tổng số : 719.896