A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Nhằm góp phần tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

1. Cách thức gửi phản ánh kiến nghị:

Bước 1. Truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, mục Phản ánh, kiến nghị hoặc https://dichvucong.kontum.gov.vn, để gửi phản ánh, kiến nghị.

Bước 2. Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trên cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc cổng dịch vụ công tỉnh. Nếu chưa có tài khoản, bấm chọn ĐĂNG KÝ để thực hiện đăng ký tài khoản sử dụng.

Bước 3. Truy cập vào mục PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ trên thanh tiêu đề.

Bước 4. Người dùng nhập đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân, đơn vị tiếp nhận và nội dung của phản ánh, kiến nghị.

Bước 5. Sau khi hoàn tất các nội dung, bấm chọn GỬI PHẢN ÁNH; Hệ thống sẽ tiếp nhận và chuyển cho đơn vị tiếp nhận xử lý. Người sử dụng sẽ được cung cấp 01 mã PAKN.

Lưu ý

  1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

  • Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;
  • Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;
  • Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
  • Các trường hợp chậm trễ, không thực hiện, thực hiện không đúng Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Bước 6. Người sử dụng sử dụng mã PAKN để xem tiến trình xử lý phản ánh, kiến nghị trong mục TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI.

        2. Về quy trình tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Việc tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được thực hiện trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum sử dụng tài khoản được phân quyền, truy cập Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị để tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia;

+ Đối với phản ánh, kiến nghị được gửi bằng văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cập nhật đầy đủ nội dung các phản ánh, kiến nghị này vào Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng chức năng của Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị để đánh giá, phân loại và chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị như sau:

+ Các phản ánh, kiến nghị không đúng nội dung, yêu cầu quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin cho tổ chức, cá nhân việc không tiếp nhận và nêu rõ lý do;

+ Các phản ánh, kiến nghị chưa rõ nội dung quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung, làm rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

+ Các phản ánh, kiến nghị đáp ứng các nội dung, yêu cầu quy định thuộc thẩm quyền quyết định, phạm vi quản lý, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, thì chuyển đến công chức trực tiếp xử lý phản ánh, kiến nghị để xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Các phản ánh, kiến nghị đáp ứng các nội dung, yêu cầu quy định thuộc thẩm quyền quyết định, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì tiếp nhận, tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị

- Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, trường hợp hết thời hạn mà chưa xử lý xong thì định kỳ cứ sau 05 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị để thông tin cho tổ chức, cá nhân.

- Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị để trả lời cho tổ chức, cá nhân.

 

Trên đây là hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu tổ chức, công dân gặp lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện. Đề nghị liên hệ số điện thoại: 0260.3797799 (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc 0260.3958.789 (Viễn thông Kon Tum hỗ trợ 24/7).


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 436
Hôm qua : 461
Năm 2024 : 128.955
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.262