A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả kiểm tra, thẩm định các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

Kết quả kiểm tra, thẩm định các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.
Thực  hiện Thông  tư  số  38/2018/TT-BNNPTNT  ngày  25/12/2018  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Công văn số 400/SNN-KH  ngày  20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân  công  nhiệm vụ thực hiện các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-CCCNTY, ngày 29/3/2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc thành lập Đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2021, thời gian qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với các đơn vị chức năng của các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung được Sở NN&PTNT giao.
Theo kết quả rà soát và báo cáo của các huyện, thành phố trong năm 2021 145 cơ sở chăn nuôi và giết mổ thuộc diện kiểm tra, đánh giá thẩm định cơ sở đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, tình hình dịch covid -19 đã tác động đến việc kiểm tra, thẩm định cũng như việc Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum xây dựng phương án đưa các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vào khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Do đó trong năm 2021 Chi cục đã thực hiện kiểm tra 107 cơ sở chăn nuôi, giết mổ; không thực hiện kiểm tra đối với 38 cơ sở.
Trong 107 cơ sở chăn nuôi, giết mổ được kiểm tra:
+ Có 65 cở sở đủ điều kiện thẩm định về an toàn thực phẩm;
+ Có 42 cơ sở chăn nuôi đã nghỉ sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid -19 hoặc cơ sở chưa đủ tiêu chí để kiểm tra, thẩm định theo quy định, hoặc cơ sở nằm trong khu vực đông dân cư.
Kết quả thẩm định, xếp loại cho 65 cơ sở, trong đó: có 03 cơ sở xếp loại A; 62 cơ sở xếp loại B.
          
 
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA,THẨM ĐỊNH THEO THÔNG TƯ 38/2018/TT-BNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2021
 
TT
Họ tên chủ cơ sở
Địa chỉ
Nội dung kinh doanh
Kết quả xếp loại
Ghi chú
 
TP. KON TUM
 
 
 
 
1
Nguyễn Tiếp
Thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong
Chăn nuôi lợn
B
 
2
Đặng Văn Chinh
Thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong
Chăn nuôi lợn
B
 
3
Đinh Duy Lộc
Xã Đăk Cấm, Tp Kon Tum
Chăn nuôi lợn
B
 
4
Trần Đình Quát
Thôn Gia Kiêm, xã Đăk Năng
Chăn nuôi lợn
B
 
5
Lê Quỳnh Lân
Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim
Chăn nuôi lợn
B
 
6
Nguyễn Tuấn Vũ
Thôn Tân An,  xã Ia Chim
Chăn nuôi lợn
B
 
7
Trần Văn Bảng
Thôn Gia Kiêm, xã Đăk Năng
Chăn nuôi lợn
B
 
8
Trịnh Công Cảnh
Tổ 10, Phường Duy Tân
Chăn nuôi GC
B
 
9
Hoàng Sỹ Thích
Tổ 10, Phường Duy Tân
Chăn nuôi GC
B
 
10
Bùi Thiện Quyền
Thôn 9, xã Đăk Cấm
Chăn nuôi GC
B
 
11
Hoàng Đức Dũng
Xã Đăk Cấm
Chăn nuôi GC
B
 
12
Nguyễn Thị Tám
Xã Đăk Bla
Chăn nuôi lợn
B
 
13
Trần Văn Đông
Xã Đăk Bla
Chăn nuôi lợn
B
 
14
Đinh Tấn Lượng
Thôn 9, Đăk Cấm
Chăn nuôi GC
A
 
15
Ngô Thị Nhung
Phường  Trần Hưng Đạo
Giết mổ GC
B
 
16
Đặng Thị Lương
Phường Ngô Mây
Giết mổ GC
B
 
17
Hồ Xuân Long
Thôn 5, xã Hòa Bình
Chăn nuôi GC
B
 
HUYỆN IAHDRAI
 
 
 
 
1
Phan Thanh Nam
Xã IaDom
Chăn nuôi gà
B
 
2
Lê Văn Hào
Xã Ia Đăl
Chăn nuôi gà
B
 
HUYỆN ĐĂK GLEI
 
 
 
 
1
Phạm Văn Vượt
Thôn 14A, xã Đăk Pét
Chăn nuôi lợn ,gà
B
 
2
Cơ sở GMĐVTT Đăk Glei
Thôn Sông đông, thị trấn ĐăkGlei
Giết mổ động vật
B
 
3
Nguyễn Đình Hải
Xã Đăk Pét
Chăn nuôi lợn
B
 
4
Trần Xuân Sơn
Xã Đăk Pét
Chăn nuôi lợn
B
 
5
Trịnh Minh Hiến
Thôn Brong Mỹ, xã Đắk Môn
Chăn nuôi lợn
B
 
6
Nguyễn Đình Huy
Thôn Brong Mỹ, xã Đăk  Môn
Chăn nuôi lợn
B
 
HUYỆN KON RẪY
 
 
 
 
1
Đỗ Thị Phượng
 Thị trấn Đăk Rve
Giết mổ nhỏ lẻ
B
 
2
Phạm Thị Vân
 Xã Tân Lập
Giết mổ nhỏ lẻ
B
 
3
Trần Thị Huyền
Xã Tân Lập
Giết mổ nhỏ lẻ
B
 
4
Trần Văn Toản
Xã Tân Lập
Giết mổ nhỏ lẻ
B
 
5
Nguyễn Thị Hà
Xã Tân Lập
Giết mổ nhỏ lẻ
B
 
6
Phạm Thị Tuyến
Thôn 13, xã Đăk Ruồng
Chăn nuôi lợn
B
 
7
Phan Thị Ánh Loan
Thôn 10, xã Đăk Tờ Re
Chăn nuôi lợn
B
 
HUYỆN TU MƠ RÔNG
 
 
 
 
1
Cao Hoàng Hồng Hoa
Thôn Đắk Hnông, xã Đăk Tờ Kan
Chăn nuôi lợn
B
 
2
Nguyễn Văn Bê
Thôn Năng Lớn 3, xã Đăk Sao
Chăn nuôi lợn
B
 
3
Ngô Văn Danh
Thôn Đắk Hnăng, xã Đăk Tờ Kan
Chăn nuôi lợn
B
 
4
Nguyễn Thị Vân
Thôn Đắk Hnăng, xã Đăk Tờ Kan
Chăn nuôi lợn
B
 
HUYỆN KON PLONG
 
 
 
 
1
Trang trại chăn nuôi dê sữa
Thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành
Chăn nuôi Dê
B
 
HUYỆN NGỌC HỒI
 
 
 
 
1
Nguyễn Văn Viêm
Thôn Ngọc Yên, xã Đăk Xú
Chăn nuôi gà
B
 
2
Trần Văn Giao
Thôn Ngọc Yên, xã Đăk Xú
Chăn nuôi gà
B
 
3
Phạm Văn Bản
Thôn Ngọc Yên, xã Đăk Xú
Chăn nuôi gà
B
 
4
Nguyễn Phương Vinh
Thôn Hào Lý, xã Sa Loong
Chăn nuôi gà
B
 
5
Hoàng Thị Trang
Thôn Ngọc Yên, xã Đăk Xú
Chăn nuôi gà
B
 
6
Lý Văn Vĩnh
Thôn Phia Pháp, xã Đăk Xú
Chăn nuôi gà
B
 
7
Nguyễn Văn Thành
Thôn Ngọc Thư, xã Đăk Xú
Chăn nuôi lợn
B
 
8
Đặng Văn Phùng
Thôn 2, xã Đăk Kan
Chăn nuôi lợn
A
 
9
Lê Thị Thu Ngân
Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú
Chăn nuôi lợn
B
 
10
Vũ Thị Rộng
Thôn Lộc Nông, xã Đăk Nông
Chăn nuôi lợn
B
 
11
Lê văn Xuý
Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú
Chăn nuôi lợn
B
 
12
Dương Thị Vân
Thôn Đắk Nông, xã Đăk Xú
Chăn nuôi lợn
B
 
13
Nguyễn Trang
Thôn Lộc Nông, xã Đăk Nông
Chăn nuôi lợn
B
 
14
Nguyễn Thao
Thôn Lộc Nông, xã Đăk Nông
Chăn nuôi lợn
B
 
15
CSGMĐVTT Ngọc Hồi
TDP6, thị trấn Plei Kần
Giết mổ TT
B
 
HUYỆN SA THẦY
 
 
 
 
1
CSGMĐVTT Sa Thầy
TT Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
Giết mổ TT
B
 
HUYỆN ĐĂK TÔ
 
 
 
 
1
CSGMĐV TT huyện Đăk Tô
Khối 6, thị trấn Đăk Tô
Giết mổ TT
A
 
2
Phan Công Vị
Khối 6, thị trấn Đăk Tô
Chăn nuôi lợn
B
 
3
Nguyễn Hồng Hà
Khối 6, thị trấn Đăk Tô
Chăn nuôi lợn
B
 
4
Hoàng Thị Lan
Khối 5, thị trấn Đăk Tô
Chăn nuôi lợn
B
 
5
Thới Văn Mười
Thôn 1, xã Kon Đào
Chăn nuôi lợn
B
 
6
Nguyễn Thành Đức
Thôn 4, xã Tân Cảnh
Chăn nuôi lợn
B
 
HUYỆN ĐĂK HÀ
 
 
 
 
1
Đỗ Anh Tuấn
Thôn 7, xã Đăk La
Chăn nuôi lợn
B
 
2
Hoàng Thị Phúc
TDP3, thị trấn Đăk Hà
Giết mổ GC
B
 
3
CSGMĐVTT huyện Đăk Hà
TDP3, thị trấn Đăk Hà
Giết mổ TT
B
 
4
Lý Ngọc Văn
TDP3, thị trấn Đăk Hà
Giết mổ GC
B
 
5
Nguyễn Thị Tàu
Thôn 6, xã Đăl La, Đăk Hà
Chăn nuôi Lợn
B
 
6
Vũ Văn Nam
Đăk Hring, Đăk Hà, Kon Tum
Giết mổ nhỏ lẻ
B
 
TỔNG CỘNG: 65 cơ sở
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 411
Hôm qua : 461
Năm 2024 : 128.930
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.237