A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 09/2 Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình số 51-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2021, sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian và giảm số lượng cấp phó; Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý; Thực hiện một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh phù hợp với tình hình của tỉnh và địa phương, cơ quan, đơn vị, …..

Từ năm 2021 đến 2030, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới sắp xếp bộ máy; thu gọn các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố theo quy định,….

 Tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sỹ cho cơ sở y tế; sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17-11-2000 của Chính phủ. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định trong quý II-2018 (sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

Tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung cho cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định trong quý II-2018.

Thực hiện hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nới có điều kiện. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định trong quý III-2018.

Thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định trong năm 2018 (sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

Thực hiện thí điểm mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện ở những nơi có điều kiện. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định trong quý II-2018.

Ngoài ra, rà soát, sắp xếp các cơ quan trực thuộc cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo khung quy định của Trung ương; giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; rà soát, sắp xếp, giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án địa phương, …. và thực hiện từ năm 2018.  

Thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh, Trưởng Ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng Ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp huyện và Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, …..

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các đảng ủy khối cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, tập trung cho các mặt công tác xây dựng Đảng và phù hợp với tình hình địa phương; quy chế làm việc của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp dưới phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể từng cấp ủy./.

Bùi Đức Trung


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 24
Hôm qua : 384
Năm 2024 : 115.630
Năm trước : 296.797
Tổng số : 702.937